Custom Bill

Magaca Hindie-Sharciyeedka Custom Bill
Lumberka
Hay’adda Bilowdey Ministry of Finance
Guddiga ku Shaqada leh Committee On Finance & Economics and Budget
Akhrin koowaad 05.11.2019
Akhrin Labaad 03.12.2019
Akhrin Saddexaad 04.12.2019
Nuxurka Hindise-Sharciyeedka
Nuqulka Sharciga