Sharciga Dakhliga

Magaca Hindie-Sharciyeedka Sharciga Dakhliga
Lumberka 8ce96a
Hay’adda Bilowdey
Guddiga ku Shaqada leh Guddiga Dhaqaalaha, Maaliyadda, Ganacsiga, Warshadaha, Isgaarsiinta iyo Dalxiiska
Akhrin koowaad
Akhrin Labaad
Akhrin Saddexaad
Nuxurka Hindise-Sharciyeedka
Nuqulka Sharciga