Hindise-Sharciyedka Furdooyinka

Magaca Hindie-Sharciyeedka Hindise-Sharciyedka Furdooyinka
Lumberka 16
Hay’adda Bilowdey Wasaaradda Maaliyadda
Guddiga ku Shaqada leh Guddiga Dhaqaalaha, Maaliyadda, Ganacsiga, Warshadaha, Isgaarsiinta iyo Dalxiiska
Akhrin koowaad 05.11.2019
Akhrin Labaad 03.12.2019
Akhrin Saddexaad 04.12.2019
Nuxurka Hindise-Sharciyeedka
Nuqulka Sharciga