Hindise-Sharciyedka Istaatistikada

Magaca Hindie-Sharciyeedka Hindise-Sharciyedka Istaatistikada
Lumberka 17
Hay’adda Bilowdey Wasaarada Qorsheynta
Guddiga ku Shaqada leh Guddiga Arrimaha Dibedda Qorsheynta, maalgashiga iyo iskaashiga Caalamiga ah
Akhrin koowaad 11.11.2019
Akhrin Labaad 18.01.2020
Akhrin Saddexaad 20.01.2020
Nuxurka Hindise-Sharciyeedka
Nuqulka Sharciga