Hindise-sharciyeedka Waxbarashada Soomaaliya

Magaca Hindie-Sharciyeedka Hindise-sharciyeedka Waxbarashada Soomaaliya
Lumberka 94cc54
Hay’adda Bilowdey Wasaarada waxbarashada
Guddiga ku Shaqada leh Guddiga Horumarinta Adeega Bulshada, Arimaha Bina’adannimada, Warfaafinta iyo Dhaqanka
Akhrin koowaad
Akhrin Labaad
Akhrin Saddexaad
Nuxurka Hindise-Sharciyeedka
Nuqulka Sharciga