Hinidise-sharciyeedka Waddooyinka

Magaca Hindie-Sharciyeedka Hinidise-sharciyeedka Waddooyinka
Lumberka
Hay’adda Bilowdey
Guddiga ku Shaqada leh Committee On Social and Humanitarian Affairs
Akhrin koowaad
Akhrin Labaad
Akhrin Saddexaad
Nuxurka Hindise-Sharciyeedka
Nuqulka Sharciga