Miisaaniyada 2019

Magaca Hindie-Sharciyeedka Miisaaniyada 2019
Lumberka 978fe9
Hay’adda Bilowdey Wasaaradda Maaliyadda
Guddiga ku Shaqada leh Committee On Interior, Federalism and Reconciliation
Akhrin koowaad First reading
Akhrin Labaad Second Reading
Akhrin Saddexaad Third reading
Nuxurka Hindise-Sharciyeedka
Nuqulka Sharciga