Miisaaniyada 2018

Magaca Hindie-Sharciyeedka Miisaaniyada 2018
Lumberka 073010
Hay’adda Bilowdey Wasaaradda Maaliyadda
Guddiga ku Shaqada leh Committee On Social and Humanitarian Affairs
Akhrin koowaad Akhrin 1aad
Akhrin Labaad Akhrin 2aad
Akhrin Saddexaad Akhrin 3aad
Nuxurka Hindise-Sharciyeedka
Nuqulka Sharciga