Hindisaha Golaha Mihnadleyaasha Caafimaadka Qaranka

Magaca Hindie-Sharciyeedka Hindisaha Golaha Mihnadleyaasha Caafimaadka Qaranka
Lumberka 06
Hay’adda Bilowdey Wasaaradda Caafimaadka
Guddiga ku Shaqada leh Guddiga Horumarinta Adeega Bulshada, Arimaha Bina’adannimada, Warfaafinta iyo Dhaqanka
Akhrin koowaad 10.04.2019
Akhrin Labaad 20.07.2019
Akhrin Saddexaad 23.11.2019
Nuxurka Hindise-Sharciyeedka
Nuqulka Sharciga