Qaanuunka Shirkadaha

Magaca Hindie-Sharciyeedka Qaanuunka Shirkadaha
Lumberka 5b7f21
Hay’adda Bilowdey Wasaaradda Ganacsiga
Guddiga ku Shaqada leh Guddiga Dhaqaalaha, Maaliyadda, Ganacsiga, Warshadaha, Isgaarsiinta iyo Dalxiiska
Akhrin koowaad Akhrin 1aad
Akhrin Labaad
Akhrin Saddexaad
Nuxurka Hindise-Sharciyeedka
Nuqulka Sharciga