The National Elections Bill at the Federal Level

Magaca Hindie-Sharciyeedka The National Elections Bill at the Federal Level
Lumberka
Hay’adda Bilowdey Ministry of Interior
Guddiga ku Shaqada leh Committee On Social and Humanitarian Affairs
Akhrin koowaad 30.01.2020
Akhrin Labaad
Akhrin Saddexaad
Nuxurka Hindise-Sharciyeedka
Nuqulka Sharciga