Hindise-sharciyeedka Nootaayadda Dadweynaha

Magaca Hindie-Sharciyeedka Hindise-sharciyeedka Nootaayadda Dadweynaha
Lumberka
Hay’adda Bilowdey
Guddiga ku Shaqada leh Committee On Social and Humanitarian Affairs
Akhrin koowaad
Akhrin Labaad
Akhrin Saddexaad
Nuxurka Hindise-Sharciyeedka
Nuqulka Sharciga