Wax kabadalka Sharciga Shaqaalaha Dawladda

Magaca Hindie-Sharciyeedka Wax kabadalka Sharciga Shaqaalaha Dawladda
Lumberka
Hay’adda Bilowdey Wasaaaradda Shaqada
Guddiga ku Shaqada leh Committee On Social and Humanitarian Affairs
Akhrin koowaad 6.7.2019
Akhrin Labaad
Akhrin Saddexaad
Nuxurka Hindise-Sharciyeedka
Nuqulka Sharciga