Xisaab Xirka 2015

Magaca Hindie-Sharciyeedka Xisaab Xirka 2015
Lumberka 67db44
Hay’adda Bilowdey Wasaaradda Maaliyadda
Guddiga ku Shaqada leh Committee On Finance & Economics and Budget
Akhrin koowaad
Akhrin Labaad
Akhrin Saddexaad
Nuxurka Hindise-Sharciyeedka
Nuqulka Sharciga