Xisaab Xirka Misaaniyada 2017

Magaca Hindie-Sharciyeedka Xisaab Xirka Misaaniyada 2017
Lumberka b551cf
Hay’adda Bilowdey Wasaaradda Maaliyadda
Guddiga ku Shaqada leh Guddiga Dhaqaalaha, Maaliyadda, Ganacsiga, Warshadaha, Isgaarsiinta iyo Dalxiiska
Akhrin koowaad Akhrin 1aad
Akhrin Labaad
Akhrin Saddexaad
Nuxurka Hindise-Sharciyeedka
Nuqulka Sharciga