Wax Ka badalka Sharciga Iibka Qaranka

Magaca Hindie-Sharciyeedka Wax Ka badalka Sharciga Iibka Qaranka
Lumberka
Hay’adda Bilowdey
Guddiga ku Shaqada leh Committee On Social and Humanitarian Affairs
Akhrin koowaad
Akhrin Labaad
Akhrin Saddexaad
Nuxurka Hindise-Sharciyeedka
Nuqulka Sharciga